2742400041 Εθ. Αντίστασης 121, Κιάτο tentesfantasy@gmail.com