2742400041 6936965832 Εθ. Αντίστασης 121, Κιάτο tentesfantasy@gmail.com